Self-Reg Poland

Self-Reg Poland 2017-03-20T16:31:33+00:00

A Message From Dr. Shanker

We are thrilled about the opening of MindCare in Poland: excited that this is being led by Natalia Fedan, a wonderful psychologist who is translating Self-Reg into Polish. And excited that this is happening in Poland: a country that has been subjected to extraordinary stresses throughout its history and yet continued to nourish its indomitable spirit and inspired the likings of Sienkiewicz, Milosz, and Maria Konopnicka!

About the Project

Natalia Fedan is a psychologist, the owner of the developing centre for emotion regulation and stress management counselling MindCare, and the translator of Stuart Shanker’s book Self-Reg. She is trained in cognitive-behavioral therapy methods and was the first person in Poland trained in the Self-Reg method by the creator of the method and his team.

The self-regulation method (Self-Reg) is a great chance for a change in Poland – a shift-of-paradigm transformation both in schools and families. It is a universal method, or rather a paradigm, which can be used from the earliest moments of a child’s life, through kindergarten and school years, to adolescence and adulthood. It is based on 5 steps, however it is not a programme or a set or ready-made strategies, which is a great advantage – it is universal and takes into consideration individual differences between children and the specific situation. The method’s grounding in the science concerning the nervous system, brain development and stress makes it possible to understand more deeply children’s behavior and challenges they may encounter in development. And that enables us to fix the various problems “at the roots” – problems such as impulsive behaviors, attention and memory deficits, emotional meldowns and mood problems (anxiety, depression, anger management issues), trouble sleeping, or even eating too much junk food and obesity as well addiction to computer games and bullying. All these (and many other problems, impossible to enumerate all of them here) result from an overload of the child’s nervous system with various stressors. That is why the classical methods based on control and self-control and discipline are often ineffective or effective only on a short term basis, but they do not solve the problems on the long term basis. On the other hand, the Self-Reg method is a shift from the traditional model towards the model of regulation and self-regulation. By helping kids understand when they are over-aroused and stressed and by regulating them, we teach them to do it for themselves, to cope with their own stress (and later, with other people’s stress), to engage socially instead of going into the fight or flight or freeze. We teach them to engage in good, true relations – with adults, and then with peers. This way we make it possible for kids to use their inborn capacity for empathy, social engagement and learning. Thanks to that we gain the chance to develop the children’s full potential. For as Stuart Shanker says:

“You simply never know what a child’s learning potential is because that learning curve constantly changes as we do Self-Reg, as we reduce the stresses on the child and help the child acquire these competencies to manage this on his own.”

Natalia Fedan – psycholożka, właścicielka rozwijającego się ośrodka regulacji emocji i wsparcia w radzeniu sobie ze stresem MindCare, tłumaczka książki Stuarta Shankera „Self-Reg. How to Help Your Child (and You) Break the Stress Cycle and Successfully Engage with Life”. Z przeszkoleniem w terapii poznawczo-behawioralnej. Pierwsza w Polsce osoba z przeszkoleniem w metodzie samoregulacji (Self-Reg) u samego twórcy metody i jego zespołu.

Metoda samoregulacji jest bardzo dużą szansą na zmianę w Polsce – na zmianę podejścia do dzieci zarówno w szkołach, jak i w domach. Jest to bardzo uniwersalna metoda, a właściwie podejście, które może być wykorzystane od początku życia dziecka, poprzez lata przedszkolne, szkolne, okres dorastania aż po dorosłość i późną dorosłość. Nie jest programem ani zestawem gotowych strategii, co ma ogromną zaletę – jest to podejście uniwersalne, biorące pod uwagę indywidualne cechy dziecka i sytuację. Jej naukowe podstawy – wiedza na temat układu nerwowego, rozwoju mózgu i stresu, sprawiają, że możemy lepiej zrozumieć zachowania dzieci oraz trudności, na jakie napotykają w rozwoju. Co za tym idzie, jesteśmy w stanie zadziałać „u podstaw” i zaradzić wielu różnorodnym problemom, takim jak impulsywne zachowania, trudności w skupieniu uwagi i zapamiętywaniu, wybuchy emocji i różnego rodzaju wahania emocji (lęk, depresja, złość itd.), problemy ze snem, problemy w kontaktach z rówieśnikami, a nawet zbyt częste sięganie po niezdrowe jedzenie i otyłość, uzależnienie od gier komputerowych i znęcanie się nad rówieśnikami. Wszystkie te (i wiele innych problemów, które trudno jest tu wymienić) wynikają z przeciążenia układu nerwowego u dzieci. Dlatego klasyczne metody oparte na kontroli i samokontroli oraz dyscyplinie często są nieskuteczne lub działają na krótką metę, ale nie rozwiązują problemu w dłuższej perspektywie. Tymczasem metoda samoregulacji (Self-Reg) odchodzi od tradycyjnego modelu na rzecz regulacji i samoregulacji. Pomagając dzieciom zrozumieć, kiedy są nadmiernie pobudzone i odczuwają napięcie oraz regulując ich poziom pobudzenia uczymy je, jak to robić samodzielnie. Uczymy je w ten sposób, jak radzić sobie z własnym stresem (a później także ze stresem innych osób). Pokazujemy im, jak zamiast wchodzić w reakcję walki, ucieczki lub zamrożenia, nawiązywać dobre, prawdziwe relacje – z dorosłymi, a potem z rówieśnikami. Redukując stres umożliwiamy dzieciom wykorzystanie wrodzonej zdolności do empatii, kontaktów społecznych i uczenia się. Dzięki temu mamy szansę na pełniejsze wykorzystanie potencjału dzieci. Jak mówi Stuart Shanker:

“Po prostu nigdy nie wiadomo, jak wielkie możliwości ma dziecko jeśli chodzi o naukę, ponieważ krzywa uczenia zmienia się, kiedy stosujemy metodę samoregulacji, redukujemy stresory i pomagamy dziecku nabyć umiejętności potrzebne, by radziło sobie z tym samodzielnie.”

About Natalia Fedan

Natalia Fedan is a psychologist and English studies graduate, with training in cognitive-behavioral therapy and the Self-Reg method. She is the mother of three children, including two teenagers and a two-year-old. Natalia is the translator of Stuart Shanker’s book Self-Reg. She gives anti-stress consultations, emotion regulation consultations, personal development workshops and psychological counselling for adults, children and adolescents.

Natalia is the owner of a developing company MindCare  – a center for stress management and emotion regulation. She is the co-author of the blog www.zyciowapsychologia.wordpress.com, and also writes guest posts on the blog Droga Uważności, www.drogauwaznosci.pl, promoting mindfulness.

Email: nataliafedan.mindcare@gmail.com

Facebook: MindCare Psychologia na wiele problemów / Natalia Fedan

Natalia Fedan – psycholożka, anglistka, z przeszkoleniem w terapii poznawczo-behawioralnej oraz w metodzie samoregulacji (Self-Reg). Matka trójki dzieci, w tym dwójki nastolatków i niespełna dwulatka. Tłumaczka książki Stuarta Shankera nt. metody samoregulacji. Prowadzi konsultacje antystresowe, konsultacje związane z regulacją emocji, warsztaty rozwoju osobistego oraz konsultacje psychologiczne dla dorosłych, dzieci i młodzieży.

Właścicielka rozwijającej się firmy MindCare (www.mindcare.pl) – ośrodka radzenia sobie ze stresem i jego redukcji oraz regulacji emocji. Współautorka bloga www.zyciowapsychologia.wordpress.com. Udziela się również na portalu Droga Uważności www.drogauwaznosci.pl, promującego uważności (mindfulness).

Dane kontaktowe: nataliafedan.mindcare@gmail.com, tel. +48 505 422 950

Facebook: MindCare Psychologia na wiele problemów / Natalia Fedan (https://www.facebook.com/MindCarePL/?fref=ts)

Info Sheets

X